Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

 • Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej oraz podpisanie klauzuli RODO. 
 • Rozpoczęcie pobytu w obiekcie Villa Meduza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obiektu przez Gościa.
 • Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.    
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. 
 • Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji pokoju. Postaramy się spełnić Państwa życzenie, o ile dysponować będziemy wolnymi pokojami. 
 • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz.12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Program hotelowy naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według pełnych stawek.  

*Po wcześniejszym uzgodnieniu w Recepcji istnieje możliwość przedłużenia doby do godziny 18:00 za 50% ceny za dobę (w miarę dostępności pokoi).

 • W czasie pobytu naszych Gości zapewniamy: 
 • Wymianę bielizny hotelowej/ 1 x w tygodniu lub na życzenie Gości |na życzenie jest odpłatnie w cenie 25 zł komplet pościeli| 
 • Wymianę ręczników – 1 x na 2 dni lub na życzenie Gości |na życzenie jest odpłatnie w cenie 10 zł komplet ręczników|
 • Życzenie sprzątania pokoju prosimy zgłaszać do godziny 12:00 w recepcji głównej.
 • W przypadku jakichkolwiek uwag, dotyczących standardu, czy też wyposażenia obiektu, w tym pokoju, prosi się o ich niezwłoczne zgłaszanie w recepcji obiektu. Jednocześnie obiekt zastrzega, że brak zgłoszeń ze strony Gościa w czasie jednej godziny od zameldowania, traktowany będzie jako zrzeczenie się przez Gościa wszelkich roszczeń z tego tytułu. 
 • Odpowiedzialność Villa Meduza z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu, który znajduje się w Recepcji. 
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 
 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia hotelu z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób. 
 • Gość hotelowy ma możliwość pozostawienia karty/klucza w recepcji hotelowej na czas jego nieobecności. Zgubienie karty/klucza do pokoju hotelowego wiąże się z opłatą 200zł.
 • Cisza nocna w obrębie obiektu, obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00. 
 • Osoby odwiedzające naszych Gości, prosimy o opuszczenie pokoi do godziny 22:00. 
 • Na terenie obiektu w tym w pokojach oraz na balkonach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej |Dz.U..Nr,81, poz.529|- obowiązuje 
 • Całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych- z wyłączeniem miejsca do tego przeznaczonego, poza budynkiem obiektu. 
 • Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 zł. 
 • W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, za wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów, ładowarek do telefonów i innych urządzeń mobilnych. 
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, parking podlega rezerwacji. Koszt to 35 zł/doba w okresie od października do końca kwietnia/ w okresie od maja do końca września 60zł/doba.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu hotelowym. Hotel nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu hotelowym.
 • Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie. 
 • Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić drzwi i upewnić się, że są zamknięte.