Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

MELDUNEK

 1. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej oraz podpisanie klauzuli RODO.
 2. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie Villa Meduza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obiektu przez Gościa.
 3. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.
 4. Ze względu na zmianę przepisów podatkowych, NIP do faktury należy podać przed uiszczeniem opłaty. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego bez numeru identyfikacji podatkowej wystawienie faktury nie będzie możliwe. Goście, którzy chcieliby otrzymać fakturę, proszeni są o podanie niezbędnych danych podczas dokonywania rezerwacji.

DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji pokoju. Postaramy się spełnić Państwa życzenie, o ile dysponować będziemy wolnymi pokojami.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz.12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Program hotelowy naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według pełnych stawek.  
 4. Po wcześniejszym uzgodnieniu w Recepcji istnieje możliwość przedłużenia doby do godz. 15:00 za 50zł/1h lub do godz. 18:00 za 50% ceny za dobę (w miarę dostępności pokoi).

POBYT

 1. W czasie pobytu naszych Gości zapewniamy wymianę bielizny hotelowej 1 x w tygodniu lub na życzenie odpłatnie 25zł/komplet pościeli oraz wymianę ręczników 1 x na 2 dni lub na życzenie odpłatnie 10zł/komplet ręczników.
 2. Życzenie sprzątania pokoju prosimy zgłaszać do godziny 12:00 w recepcji głównej oraz poprzez wywieszenie zawieszki na zewnętrznej stronie drzwi.  
 3. W przypadku jakichkolwiek uwag, dotyczących standardu, czy też wyposażenia obiektu, w tym pokoju, prosi się o ich niezwłoczne zgłaszanie w recepcji obiektu. Jednocześnie obiekt zastrzega, że brak zgłoszeń ze strony Gościa w czasie jednej godziny od zameldowania, traktowany będzie jako zrzeczenie się przez Gościa wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 4. W przypadku rezygnacji gościa w trakcie pobytu z dalszego zakwaterowania, hotel nie zwraca opłaconej należności za pobyt/parking/usługi dodatkowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Odpowiedzialność Villa Meduza z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, regulują przepisy art.846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu, który znajduje się w Recepcji.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu hotelowym.
 3. Hotel nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu hotelowym.

RZECZY POZOSTAWIONE W OBIEKCIE

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia hotelu z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób.
 2. Gość hotelowy ma możliwość pozostawienia karty/klucza w recepcji hotelowej na czas jego nieobecności. Zgubienie karty/klucza do pokoju hotelowego wiąże się z opłatą 200zł.
 3. Cisza nocna w obrębie obiektu, obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 4. Osoby odwiedzające naszych Gości, prosimy o opuszczenie pokoi do godziny 22:00.
 5. Na terenie obiektu w tym w pokojach oraz na balkonach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej |Dz.U..Nr,81, poz.529|. Z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego, poza budynkiem obiektu.
 6. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 zł.
 7. W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, za wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów, ładowarek do telefonów i innych urządzeń mobilnych.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

PARKING HOTELOWY

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, parking podlega rezerwacji. Koszt to 35 zł/doba w okresie od października do maja / w okresie od czerwca do września 60zł/doba.

ODMOWA POBYTU

 1. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 3. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Hotel nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna – 300zł.
 4. Ze względu na infrastrukturę i charakter obiektu, przeznaczony jest on dla osób powyżej 12 roku życia. W przypadku naruszenia tego zapisu, obiekt ma prawo odmówić realizacji pobytu bez zwrotu kosztów, które wynikają z dokonanej rezerwacji.